Ανδρέας Μιχαήλος

Ο Ανδρέας Μιχαήλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Εργατικό Δίκαιο. Εξειδικεύεται στο σύγχρονο, υψηλών απαιτήσεων εργατικό δίκαιο, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων αλλά και την εκπροσώπηση εργαζομένων, σε όλη την Ελλάδα, Έχει την ευθύνη για τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής και για την αίσια έκβαση της υπόθεσης σας.